Disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website die u op dit ogenblik bezoekt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website is door VDB Arabians met grote zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. VDB Arabians kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

VDB Arabians is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de inhoud van deze website, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

VDB Arabians is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of links naar externe websites.

Op de aanwezige inhoud van deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van VDB Arabians. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met VDB Arabians.